Hemel-Aarde-Dag-Nacht

15-warao-indianer-orinoco-venezuela-reise

De Warao zijn de oorspronkelijke bewonders van de brede Orinoco-delta in Venezuela. Zij zijn uiterst bedreven in het roeien of kajakken, alleen al wegens hun leven in een rivierdelta, maar ook omdat zij goeddeels afhankelijk zijn van een verderop gelegen eiland, waar zij zeer vaak naartoe moeten. Men zegt zelfs dat een kind van de Warao eerder kan peddelen dan stappen.

Uiteraard hebben ook de Warao zo hun verhalen die een licht kunnen werpen op fenomen als dag en nacht, als hemel en aarde, en uit deze scheppingsverhalen is deze ‘Hemel-Aarde-Dag-Nacht’ ontstaan.

Scheppingsverhalen nemen een heel eigen plaats in in het verhalenarsenaal waarover een verteller kan beschikken. Hij of zij zal ze echter vertellen met respect voor de cultuur waarin ze zijn ontstaan. En soms moet je er gewoon niet aan beginnen.

In dit verhaal trof me de gelijkenis met de bijbelse schets in Genesis van het ontstaan van de wereld; geparafraseerd:

“En God zeide: Er zij licht; en er was licht. En God maakte een scheiding tussen het licht en de duisternis. Het licht noemde Hij dag, en de duisternis nacht. En vervolgens scheidde hij wat onder het uitspansel was van wat boven het uitspansel was, dat hij Hemel noemde.”

De bron van dit verhaal heb ik niet meer kunnen terugvinden; het was te lang geleden.
Begintune: Stef Conner & The Lyre Ensemble, ‘Come Sit Closer’ (fragment), The Flood. With their kind courtesy.
Verhaaltune: Kai Engel, ‘Difference’, via Free Music Archive.

De directe link naar de podcast is deze.